Уважаеми колеги, 

Нека Новата година да премине в мир и здраве! С пожелание да бъдем вдъхновени, успешни и удовлетворени от това което правим в нашата благородна професия и най-вече в личния живот!

Подготовката за отпечатването на сборник “ X ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ 2023 – Предизвикателствата пред модерната психология “ е в процес. Напомняме ви, че крайният срок за изпращане на докладите е 15-ти януари. Молим при изпращане да изписвате и към кой панел е бил изнесен доклада.

УС на  ДПРБ