BPS Logo
Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в България, 
Скъпи колеги от управителните и специализирани органи на ДПБ, колеги-психолози и абонати на BGPsychologyForum,

в края на първото полугодие на 2014 г. се обръщам към всеки от Вас с покана за личен ангажимент към изпълнението на приетия на 15.11.2013 г. от Общото събрание на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) Стратегически план за дейността и развитието на ДПБ през 2014 година. Неговата реализация зависи от приноса на всички членове на ДПБ и подкрепата на цялата професионалната общност на психолозите в България. На всички, които дават своя принос и сега – сърдечна благодарност за отговорното сътрудничество и възможността да работим съвместно.
Моля, обмислете в началото на второто полугодие на 2014 г. с какво лично Вие като психолог и член на ДПБ бихте могли да допринесете през следващите шест месеца за реализацията на приоритетните цели в Стратегическия план за дейността и развитието на ДПБ до края на 2014 г. 
Ще съм Ви признателен, ако получим по е-поща до 9 юли 2014 г и Вашите конкретни ангажименти и предложения за сътрудничество, за да можем съвместно да мобилизираме възможностите си и координирано да допринесем за напредъка на ДПБ в оставащите 6 месеца до края на 2014 г. На заседанието на Управителния съвет на ДПБ на 11 юли 2014 г. съвместно с колегите от ръководството на организацията ще разгледаме получените от вас писма и ще се свържем с всеки, който е изразил готовността си да допринесе с каквото може за успешната реализация на стратегическите ни цели и приоритетни задачи до края на годината.
Разбира се, към членовете на ДПБ в това съвместно усилие могат да се присъединят и всички колеги-психолози от цялата страна, които намират в себе си основания да подкрепят реализацията на приложения тук Стратегически план за дейността и развитието на ДПБ.
С уважение и искрени пожелания за вълнуващо и ползотворно лято, очаквам отговорите Ви!
д-р Пламен Димитров
Председател на УС на ДПБ

From the desk of Dr Plamen Dimitrov (BPS message 2014/No.951)
President, The Bulgarian Psychological Society

52 Cherkovna Street, Ap.2, 1505 Sofia, Bulgaria, Tel.: +35928435854  GSMs: +359888429730 +359895922421
office@psychology-bg.org | drplamendimitrov@msn.com  | pldimitrov@hotmail.com
BPS Websites: http://www.psychology-bg.org | BPS eBuletin: http://psychological.wordpress.com
Bulgarian Journal of Psychology http://BJoP.wordpress.com  |
http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |Forum of BG Psychologists
BPS Skype: plamendimitrov_bps | Facebook: https://www.facebook.com/BGPsychologists