image001.gifУважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

Скъпи колеги и приятели!

В съответствие със Стратегическите насоки в Плана за дейността и организационното развитие на Дружеството на психолозите в Република България (2011-2014 г.) приоритетна задача е изграждането и укрепването на секциите и работните групи на членовете на дружеството.

Настоящето заявление за присъединяване дава възможност на всички членове на Дружеството на психолозите да изразят готовността си да участват активно като сътрудници в дейностите и развитието на секциите и работните групи на Дружеството на психолозите в периода от 1 ноември 2013 г до 1 ноември 2014 г. Присъединяването към секциите и работните групи е автоматично за редовните членове на дружеството вписани в актуалния Публичен регистър на психолозите – 2013 година. Всички останали кандидатури от колеги, които не са вписани в Публичния регистър на психолозите – 2013 г., се разглеждат от Управителния съвет в рамките на месец след кандидатстването. Секциите и работните групи съгласуват програма и график за срещите си в началото на всяка календарна година.

Заявления за присъединяване могат да се изпращат в оригинал по пощата на адреса на Дружеството на психолозите в България или сканирани по е-поща. Обработката на заявлението Ви може да отнеме 1 месец. След този период всеки представил заявление получава писмо от Управителния съвет на Дружеството с допълнителна информация за включването му в структурите на Дружеството.

Подаването на това заявление не е задължително!

Съгласно Устава на ДПБ за официалното включване на действаща секция/работна група в структурата на Дружеството на психолозите е необходимо 7 члена на ДПБ да са изразили готовност да се присъединят в работата й.

 Моля, попълнете и подпишете заявлението, и го изпратете до 10 ноември 2013 г. на адрес:

1505 София, ул. „Черковна“ No 52,ап.2

Дружество на психолозите в Република България

За справки: Tел.(+359) 888 429 730

E-mail: office@psychology-bg.org