Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в България,

Уважаеми колеги,

През пролетта на 2007 година Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България взе решение за организирането на следващия Национален конгрес по психология в края на октомври 2008 година в София.

 

От името на Управителния съвет на дружеството ви изпращам първата покана за участие в конгреса – вижте прикачения текст на поканата. Очакваме вашите предложения и идеи за организaцията, програмата и участниците в работата на конгреса.

Благодарим ви за вниманието, подкрепата и отделеното време.

Молим ви да споделите тази покана и с други колеги и ваши партьори от страната и чужбина.

Подробен текст на поканата>>> ncp2008-pokana-01.doc