8623-m.png 

Стартира проектът eFriends (www.eFriendsbg.net)

Mладежка служба за онлайн консултиране

за подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България 

На 9 ноември 2006 г. по случай Международния ден на младежта, започна работата си в Интернет уеб-страницата на eFriends на адрес: www.eFriends-bg.net. Това е проект на Младежката секция на Дружеството на психолозите в България, който има за цел чрез професионални услуги от млади психолози и социални работници да допринесе за по-отговорното и безопасно сексуално поведение сред младите хора в България. Проектът се осъществява в партньорство с магистърските програми по клинична и консултативна психология, клинична социална работа и семейно-брачна терапия в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и в Нов български университет (НБУ) и се финансира от Фонда на ООН за население (UNFPA). Координатор на проекта е Рени Велчева председател на Младежката секция на Дружеството на психолозите в Република България, а методически и организационно съдействие проекта получава от ръководството на Дружеството на психолозите в България – д-р Пламен Димитров – председател на Управителния съвет.  Младежката служба eFriends е изградена и функционира в съответствие с международните стандарти за здравно онлайн-консултиране HONCode, за да осигури възможности за професионално онлайн консултиране на младите хора, за пренасочване към търсени специалисти, за информиране и здравно образование в една електронна приятелска (еfriendly!) среда, в духа на “връстници обучават връстници”.

 

eFriends е младежка територия. Всеки потребител на страницата на проекта (efriends-bg.net) има възможност за достъп до безплатни, конфиденциални и професионални консултации с избран от него eFriend по е-mail-a, за участие в откритите дискусии във форума на eFriends, а по-късно тази година и разговори със своя онлайн-консултант в реално време чрез АБВ ICQ чата. Всяко изпратено писмо по електронната поща ще получи отговор от онлайн консултант от младежката служба eFriends до 24 часа. Кои са eFriends? В младежката служба онлайн консултантите са 20 доброволци специално подготвени студенти по психология, млади психолози и специалисти по клинична социална работа, чиито работни псевдоними /Nicknames/ са представени в лявата част на уеб-страницата в Интернет. Преобладаващата част от eFriends са студенти магистърска степен като сред тях има и вече дипломирани млади психолози и социални работници от магистърските програми с клинична и консултативна насоченост от СУ или НБУ. Всички eFriends  са преминали обучение в група за личен опит – минимум 60 часа; имат блестящи препоръки от своите университетски преподаватели, добра компютърна грамотност и всеки от тях работи като онлайн-консултант (eFriend) под лична професионална супервизия. Членовете на екипа участват и в специализирана програма за обучение и учебна практика в областта на онлайн-консултирането като част от професионалната си подготовка. Средната възраст на екипа е под 24 години. Според определенията, с които се описват онлайн консултантите на eFriends, за да улеснят избора на потребителя, те са отговорни, жизнени, изобретателни, толерантни, дискретни, откровени и оптимистични млади хора.

Супервизията на онлайн консултантите е “формален” обучителен процес и процес на  професионална подкрепа за студентите и практикуващите професионалисти от помагащите професии. Целта е придобиване и развиване на умения и компетентност за поемане на отговорност за собствената практика и подобряване на качеството на предлаганите грижи и услуги. Тя представлява средство за окуражаване на критичността към собствената работа и на аналитичните и рефлексивни умения. 

Основните цели на супервизията в проекта eFriends могат да се обобщят като: обучителна, подкрепяща и административна. Супервизията в проекта се използва дългосрочно като средство за повишаване на квалификацията на младите професионалисти. Супервизорът споделя отговорността по развитието на  случая със супервизирания. Благодарение на финансовата подкрепа на Фонда на ООН за население (UNFPA) и административно-методическото съдействие на Дружеството на психолозите в България членовете на екипа от 20 онлайн-консултанти на Младежка служба Friends имат изключителната възможност да работят с 5 водещи, доказани в практиката професионалисти. Екипът за супервизия на онлайн-консултантите в eFriends включва:

·         проф.д.пс.н. Ваня Матанова, директор на Магистърска програма по клинична и консултативна психология, Софийски университет :Св. Климент Охридски“

·         доц.д-р Румен Бостанджиев, сексолог и психотерапевт

·         д-р Евгений Генчев, психотерапевт, Българска асоциация по психотерапия

·         д-р Златка Михова,  директор на Магистърска програма по семейно-брачна терапия, Нов български университет

·         д-р Галина Маркова, директор на Магистърска програма по клинична социална работа, Нов български университет.

Как се случва проекта онлайн? За два месеца пълноценно функциониране на сайта на младежка служба за онлайн консултиране eFriends страницата е посетена близо 10000 пъти, във форума има регистрирани около 340 потребители, които са изказали над 200 мнения. Онлайн консултантите работят по 65 случая. Темите, които потребителите на сайта поставят в общия форум в частта му „Въпроси и отговори” са разнообразни и подсказват неподправения им интерес към младежката служба. Част от тях са: „Психологически аспекти на брака”, „При секс”, „Цигарите”, „Фетишизъм”, „Хайде да поговорим за насилието в училищата и семейството!” „Бившата” и др. Тематичната рамка на поставените проблеми от потребителите не може да се обобщи или представи в окончателен вид, тъй като темите все още се развиват, дискутират се открито и ще имат своето продължение във времето. В другата част на форума „Факти и мнения от областта на сексуалното и репродуктивно здраве” очаква коментарите от потребителите на форума. Разбира се, не можем да обсъждаме проблеми на потребители, които са се обърнали към нас и конкретен онлайн консултант със свой въпрос или житейска история. За нас от екипа на eFriends е важно потребителите да ни се доверяват, да ни питат и ние да можем да им дадем своите професионални, конфиденциални и безплатни услуги – психологично консултиране, информиране, насочване. Осигуряването и поддържането на Интернет пространство за конфиденциално и съобразено с нуждите на младите хора информационно и консултативно обслужване по проблемите на сексуалното и репродуктивното здраве в приятелска, управлявана от млади професионалисти среда е очаквано от младите хора в България комуникационно решение и приятно предизвикателство за бъдещите професионални психолози, психотерапевти и клинични социални работници.  Този процес на модерно информационно и дружелюбно към младите хора взаимодействие се осъществява с подкрепата на гореспоменатия екип от водещи експерти – обучители и супервизори (психолози, сексолози, психотерапевти, лекари и педагогически съветници), технически екипи подпомагащи проекта – контент мениджъри, уеб-специалисти,  и разбира се, много приятели и съмишленици, за които подобряването на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България е значима цел. Ако и вие искате да станете един от нас – съмишленик, приятел, онлайн консултант или само са ни попитате  нещо – пишете ни на адрес: team@efriends-bg.net и разгледайте сайта ни – www.eFriends-bg.net.