Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България!

Колеги, приятели и партньори!

4 Февруари – Световен ден за борба с рака

Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. С най-голяма честота са злокачествените заболявания на млечната жлеза при жените и рака на белите дробове при мъжете. Следват туморите на дебелото и правото черво, на простатната жлеза и гинекологичните злокачествени заболявания при жените.

Българска асоциация по психоонкология има за цел да отговори на необходимостта от информация и специализирана психологична помощ за пациентите с рак и техните семейства. Да съдейства за облекчаване процеса на лечение, постигане на по-добро качество на живот и професионална грижа.

Всеки ден хиляди пациентите ни разказват истории за нещата, които са трудни да бъдат изказани и се чувстват добре да го правят, защото психоонкологичната подкрепа помага на хората във всички етапи на болестта – диагностициране, активно лечение и палиативни грижи: Да възвърнат своята увереност в пространство, където отделните парчета правят едно цяло. Да общуват. Да се фокусират. Да си спомнят. Да отворят пътя на въображението и мечтите си.

Заедно, ние можем да работим, да се борим, да постигаме!

Българска асоциация по психоонкология (http://bapo.bg/) се стреми към изграждането на пълноценна връзка между специалистите и пациента, между него и тези, които го обичат, както и между всички професионалисти в страната и по света, които работят в областта на психоонкология.

Моля, в знак на съпричастност, разпространете тази информация сред своите колеги и приятели в професионалната общност и социалните мрежи. 

Препратете им линка към тази публикация с молба да го споделят и те –  https://wp.me/s2Lxp-04022018

Чуйте и разпространете записа на радиопредаването „Как живеем с диагнозата рак…“ в рубриката „Как живеем…“ на Дарик радио и Дружеството на психолозите в Република България: 

КАК ЖИВЕЕМ С ДИАГНОЗАТА РАК…(Дарик радио, 31.01.2018,Аудио-запис)

С признателност за съпричастността!

Ивайла Георгиева, клиничен психолог, Председател на Българска асоциация по психоонкология (е-поща: ivailageorgieva@mail.bg)

д-р Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България (е-поща: office@psychology-bg.org)

www.psychology-bg.org