Честит празник, Колеги!
Да продължим да бъдем просветени и посветени на умното, красивото и доброто!
Да не забравяме, че знанието най-вече помага когато е живо в нас, а не просто складирано в рафтовете на паметта ни. Да превръщаме знаеното в интуиция, спонтанност и можене.
Да бъдем културни и просветни към себе си и към другите . Да бъдем творци не само в науката, преподаването и практиката, а най-вече в живота си. Да не забравяме, че нашата благородна, подпомагаща професия се упражнява по-ефективно когато сме и пример, и вдъхновение.
Честит ден на Просветата, Културата и Творчеството!
Да е светло в душите ни!

От името на УС на ДПРБ
Стою Недин