Психоанализата е богата на теории материя, която дава началото на много и различни школи и направления в психотерапията. Тя предлага възможности за задълбочено и многопластово разбиране и интерпретиране на разнородни психични феномени и това я прави особено приложима в работата на специалистите в областта на психичното и соматичното здраве.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ТУК