На 16 юни 2020 г. беше насрочено учредително събрание за конституиране на Секция: Психология на развитието към ДПРБ. Участниците избраха единодушно:
Председател на Секцията: Доц. Камелия Ханчева,
Секретар: Ваня Рачева.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО