На 05. 06. 2020 г. се проведе събрание за учредяване на Секция по Здравна и консултативна психология към Дружеството на психолозите в Република България. Целта на Дружеството на психолозите е да интегрира своите членове за организиране на цялостна научна, изследователска и практико-приложно дейност в областта на психологията. С учредяването на секцията по Здравна и консултативна психология тази интеграция ще стане реалност и професионалистите ще имат възможност да работят съвместно за иницииране и управление на научноизследователски и приложни проекти по значими проблеми, свързани със здравето на хората в българския социокултурен контекст.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СЕКЦИЯТА ПО ЗДРАВНА И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ