Учредяването на секцията по Социална, политическа и етно-психология  се превърна в очаквано събитие, на което присъстващите членове на Дружеството споделиха своята мотивация за съвместна организационна, научно-изследователска и консултативна работа.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЕКЦИЯТА