Днес, 15.05.2020 г. в гр. Велико Търново се проведе

учредително събрание на Клон Велико Търново

към Дружеството на психолозите в Република България.

Координатор на клона – Доц. Милена Емолова Моцинова-Бръчкова.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО