Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че срокът за изпращане на докладите е до 15- ти януари. Моля, впишете към кой панел е бил изнесен доклада, като го изпратите на съответния имейл – 10-Congress-2023@psychology-bg.org

Ако имате въпроси относно изискванията,  в прикачения линк ще намерите ,, АКТУАЛИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ РЪКОПИСИ В „БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ“

http://psychology-bg.org/wp-content/uploads/%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%97%D0%90-%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95-09.05.2023-F-1.pdf

Хубав ден!

УС на ДПРБ