Югозападният университет „Неофит Рилски“ с болка съобщава, че на 15.04.2023 г. на 69-годишна възраст ни напусна проф. д.н. Людмил Кръстев.

Проф. д.н. Людмил Кръстев бе дългогодишен член и ръководител на катедра „Психология“ към Философския факултет. Председател на Университетската комисия по академична етика. Уважаван  колега и преподавател, високо оценяван за професионализма и научните си приноси към психологията. Работи задълбочено в различни сфери на психологията  – психологически модели на личността; детска психология; икономическа психология; психометрия; психични състояния; мотивация.

Дружеството на психолозите изразява своите съболезнования на близките, приятелите, колегите и студентите на Проф. Кръстев с дълбокото убеждение, че неговият принос като учен, преподавател и ръководител ще служи на поколения психолози и ще му носи признателността им завинаги.

Управителен съвет на ДПРБ