В XXI-ви век психологията като наука и психолозите като научни работници, експерти и консултанти разполагат с огромни възможности да са практически полезни в ежедневието на всеки човек, на всяка социална група и на всяка човешка организация или общност. Членовете на Дружеството на психолозите в България работят в множество различни области на обществения живот за решаването на конкретни проблеми като, например:

 • Помагайки на хората да се справят с депресията, стреса, травмите и страховете си.
 • Помощ при разрешаване на конфликти, при кризисни и аварийни ситуации.
 • Подкрепа при отчаяние, загуба на смисъла за живот.
 • Помощ при зависимости от алкохол, дрога, хазарт и пр.
 • Облекчавайки неблагоприятните последици от развода върху родителите и децата.
 • Ускорявайки възстановяването след мозъчни инсулти и други тежки заболявания.
 • Помагайки за превенцията на насилието и тормоза в училище или на работното място
 • Консултирайки училищата и родителите как да създават условия за пълноценно учене и развитие на децата.
 • Помагайки за организационното развитие и усъвършенстването на управленските кадри на фирмите, държавната и местна администрация, и гражданските организации.
 • Работейки с правоохранителните органи, съдебната и системата за лишаване от свобода, със здравеопазването и т. н., за да работят по-ефективно за изпълнение на мисията и задачите си.
 • Консултирайки хората на изкуството и спорта как могат да подобрят постиженията си.
 • И т. н., и т. н.

За повече информация за това как членовете на ДПРБ могат да са ви полезни, пишете на office@psychology-bg.org

Всяко предизвикателство в живота на хората и обществото има своето психично измерение. Ето защо психологията и психолозите са необходима и полезна част от справянето с тях.

Хората, групите и организациите, които срещат затруднения или се стремят към по-високо качество на живота си, търсят помощта на психолозите ежедневно. В области като психичното здраве и личностното развитие, например, където психологичното консултиране, индивидуалната и групова психотерапия правят много, за да помогнат на хора от всички възрастови групи да решават проблемите си и да подобрят качеството на живота си.

Публичният регистър на психолозите в България и Националната служба за насочване към висококвалифицирани психолози и психотерапевти, изградени от ДПРБ, могат да са ви полезни да достигнете до специалисти с проверена квалификация и богат професионален опит.

Психолозите са полезни и на родителите и на педагозите, които срещат проблеми с обучението, поведението и развитието на децата в семейна и училищна среда.

Всяка организация, независимо от сектора, в който работи, има потребности, проблеми и приоритетни задачи, за решаването на които ежедневно се нуждае от компетентното присъствие на квалифицирани консултанти-психолози.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ОБСЪДИМ СЪВМЕСТНО КАК МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

office@psychology-bg.org