Колеги,

На линка по-долу ще намерите резултатите от изследването за „Организационната култура на съсловната организация на психолозите в България“.
http://psychology-bg.org/wp-content/uploads/Съсловна-култура-резултати-от-изследване-2022-г..pdf
Вашите отзиви изпращайте на имейла на Дружеството – office@psychology-bg.org

С уважение,

Проф. С. Джонев
Председател на ДПРБ