Уважаеми психолози!

Тук е поместен линк към въпросник за „Организационната култура на съсловието на психолозите”. Въпросникът отнема не повече от 10 мин., а отговорите ви реално ще допринесат за изясняване актуалната ситуация в Дружеството и стратегията, която трябва да следват организационните решения в бъдеще, така че то да се развива успешно.

Моля, последвайте линка:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLtzsSRM5yjoArphO0YUavq_iCfEPXH0Q9IWC9C39rq5Migg/viewform?usp=sf_link

Имате реална възможност да въздействате на стратегията на съсловната организация и да получите обоснована аргументация за това, като обратна информация от обобщението на резултатите от проучването, които ще бъдат оповестени в най-скоро време като следваща новина в сайта.

Проф. С. Джонев
Председател на ДПРБ