ФОРМИРА СЕ ГРУПА ЗА СУПЕРВИЗИЯ НА ПРАКТИКУВАЩИ ПСИХОТЕРАПЕВТИ

 

Провеждането на успешна терапия изисква от терапевтите да притежават не само знания за метода, който прилагат, но и себерефлексия за ефекта на поведението и  емоционалните им реакции върху връзката с клиента.

Умението за себерефлексия е едно от ключевите за терапевтичната компетентност. Постигането му е продължителен процес на обмен и приемственост между колеги с различен опит.

Целта на водещите на групата за супервизия е да предоставят защитена професионална среда, в която терепевти да развиват своята компетентност и личен стил на работа. Методът на супервизия ще съчетава анализ на интерперсоналната динамика в групата  и Балинтов подход в изследването на различните клинични случаи.

Дизайнът на групата е за 8-10 участници. Провежда се веднъж месечно, вторник от 18.00-20.00ч. в

Центъра за терапевтично консултиране „Астрид” – ул.Любен Каравелов, 27.

За повече информация и записване се обръщайте към водещите на групата:

Анита Ферчева 0887 706 436    anita.fercheva@gmail.com

Райна Вецова 0887 132 890