От 10 януари 2011 година започва работата по пилотната фаза на 3 тренинг лаборатории за консултанти към програмата Human_Systems на Дружеството на психолозите в България. Задачата на трите тренинг лаборатории е да работят в продължение на една година като временни учебни и изследователски общности за подготовка и продължаващо професионално развитие на изследователи и консултанти с опит и интереси в следните три области:

  1. Тренинг лаборатория TLab А: „Психодинамично организационно консултиране“.
  2. Тренинг лаборатория TLab B: „Групова динамика на обучението на мениджъри“.
  3. Тренинг лаборатория TLab C: „Процесуално консултиране на лидери“.

Всяка от тренинг лабораториите ще осъществява от една до две групови сесии седмично. В периода от 10 януари 2011 до 10  декември 2011 година се очаква всяка от тренинг лабораториите да проведе минимум 50 сесии. Нормалната продължителност на всяка сесия е от 2 до 3 часа.

Сесиите в трите лаборатории ще се провеждат по принцип в офиса на Дружеството на психолозите (София, ул.Черковна 52, ап.2 -партер), с изключение на сесиите от полевите мисии, които ще се реализират на територията на организации-клиенти. Предвижда се лабораториите да действат като изследователски и консултантски екипи по проекти на програма Human_Systems извън и след основните си групови сесии.

Всяка тренинг лаборатория е затворена учебна общност и има постоянен състав от формирането си до края на първата година от работата си – минимум 5 – максимум 9 члена-консултанти, и 1 или 2 ко-референти (директори на лаборатории).

Съставът на всяка тренинг лаборатория ще се определи окончателно до края на ноември 2010 година.

Предварително изискване за включване е участниците в лабораториите да имат завършено висше образование в областта на психологията (бакалавърска и магистърска степен) и минимум 2 години професионална практика. Предимство е владеенето и ползването на английски език – голяма част от материалите и последвашата външна супервизия изискват комуникация на английски.

Началната инвестиционна такса за участие в една от тренинг лабораториите е в размер на 500 лева (без ДДС) и осигурява достъп до първите 20 встъпителни (формиращи) групови сесии. Таксите за участие в последващите сесии ще бъдат определени от членовете на лабораториите след периода на формирането им.

Не се допуска участието на един участник (консултант) в повече от две от тренинг лабораториите.

Включването в работата на тренинг-лабораториите като участник или ко-референт ще става само след интервю с д-р Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите и ръководител на проекта към програма Human_Systems. Желаещите да бъдат поканени за интервю в периода 15 септември – 30 октомври 2010 година следва да изпратят по е-поща кратко мотивационно писмо(до 1 стр.) и кратка професионална автобиография (до 4 стр.) не по-късно от 30 септември 2010 година (e-mail: office@psychology-bg.eu).

За справки и записване за интервю: 0888429730 (д-р Пламен Димитров).

Моля, запознайте своите колеги и познати с тази информация, ако считате, че тя би представлявала интерес за тях.

С пожелание за лятна енергия!

Пламен

Пламен Димитров, 0888 429 730 , office@psychology-bg.eu