ПРОЕКТ НА EFPA ( EUROPEAN FEDERATION OF PSYCHOLOGISTS  ASSOCIATIONS) И СЪВЕТА НА ЕВРОПА /COUNCIL OF EUROPE/ ЗА СТАНДАРТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ

 

През последните 10 г. в редица Европейски страни се инициират дейности и проекти за изграждане на структури за оказване на спешна психосоциална подкрепа на населението при критични събития.

 

Спешната психологическа помощ представлява комплексен психологически подход за понижаване и преодоляване на остър стрес и предотвратяване развитието на посттравматични симптоми и стресови разстройства при преживелите критични  събития.: оцелели, близките и колегите им, както и всички засегнати групи хора участници в  аварийно-спасителните мероприятия,  военните подразделения, организациите частни или държавни, училищата и общностите.

Критични събития са: транспортни катастрофи, природни бедствия, големи производствени аварии, земетресения, терористични актове, случаи на суициди и смърт в семейството или на работното място, изнасилвания и др.

 

Специалистите оказващи този вид помощ трябва да преминават специализирани периодични тренинги. Изключително важно и необходимо е, след провеждане на кризисна интервенция, екипите да преминават през дебрифинг, подпомагащ отреагирането на негативните въздействия.

 

От 2008 г. към Дружеството на психолозите в Република България съществува Секция по кризисна интервенция. Координаторите на Секцията работят активно за създаване на Национална стратегия, Програма и развитие на мрежа за оказване на психосоциална подкрепа на населението при критични събития, които да бъдат адекватни на нуждите на страната.

 

Известен факт е, че през последните години не само в Света, но и в Европа / България за съжаление не прави изключение/  се увеличава броят на критичните събития при които са засегнати голям брой хора от различни националности.  В тази връзка през м. септември 2010 г.във Виена, Австрия стартира съвместен Проект на EFPA ( European Federation of Psychologists  Association) и Съвета на Европа /Council of Europe/, за уеднаквяване на стандартите на европейските страни в областта на кризисната интервенция. Ръководители на Проекта са Ева Мюлер Крамер, Австрия и Яна Маликова, Чехия.

 

Основната му цел е създаването на национални структури от квалифицирани специалисти, ефективно и координирано взаимодействие с НПО.  В Проекта са участват 14 европейски държави. Представители на България са координаторите на Секцията по кризисна интервенция на Дружеството на психолозите.

 

В края на първата работна среща,  представителите от отделните държави договориха краткосрочни планове за конкретни действия.

 

За контакти: office@psychology-bg.org 

Десислава Георгиева, Секция по кризисна интервенция  gdesi@abv.bg