Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в България,
  • предлагам на вниманието ви няколко основни документа на ООН, касаещи темата за насилието упражнявано над деца (вкл. насилието в училище) и разработването на професионални психологически програми за превенция, психологическо обслужване и кризисна интервенция.
  • Към документите:
  • За допълнителна информация, моля посетете:
  • В края на февруари 2008 година като Председател на Дружеството на психолозите поех ангажимент пред групата психолози, акредитирани към ООН, за предоставянето на документите пред членовете на професионалната общност у нас като стратегическа рамка за разработването, реализaцията, акредитацията и оценката на програми и инициативи за и с деца от гилдията на българските психолози.
  • В контекста на обявяването от ООН на месец април за Месец за превенция на насилието над деца, Дружеството на психолозите в България, от 15 март 2008 година Дружеството ще публикува в Бюлетина си (http://PSYCHOLOGICAL.wordpress.com) и във Форума си за открити тематични дискусии (http://www.BPS.blog.bg) становища и коментари за текущата практика и съществуващите проекти в тази област у нас. Темата ще бъде обявена под заглавието „Срещу насилието над деца“
Моля, за вашето активно участие – очакваме мненията и предложенията ви на адрес: office@psychology-bg.org
Моля, информирайте колегите и партньорите си за това съобщение.
Пламен Димитров
Председател на УС на ДПБ