На 24 Октомври 2022 г. се състоя среща на председателя на Дружеството на психолозите в Република България – проф. дпсн Сава Джонев и заместник председателя – Стою Недин с декана на „Философски факултет” – доц. д-р Милена Моцинова-Бръчкова, ръководителя катедра – проф. д-р Велислава Чавдарова и преподавателите от Катедра „Психология“ на Велико Търновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. На срещата беше споделена информация за перспективите за професионална реализация пред психологическите кадри, за EuroPsy сертификацията и възможностите придобиване на европейска диплома по психология, за резултатите от изследване на организационната култура на съсловието на психолозите, за стратегията на Дружеството за развитие ресурсите на сдружението, за присъствието на общността на територията на европейската и световната психология. Специално място беше отделено на регламентацията на професионалната дейност на психолозите и превръщането на психологическата практика в регулирана професия. Срещата премина в атмосфера на взаимно разбиране и подкрепа.

На отделна среща със студентите представителите на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България дадоха разяснения за спецификата на психологическата професия и практическите направления за реализация, за Секционната организация на Дружеството и предимствата, които носи за различните психологически практики, за спецификата на стандартите в отделните Секции, за демократичността и компетентността в мениджирането на Секциите. Бяха представени ресурсите на Дружеството за осигуряване на практики и стажове за студентите, за търсене на подкрепа чрез Имейл форума, за предлагане и откриване на обучителни модули посредством Форума, за трудовата реализация посредством Регистъра на психолозите в качеството му на Трудова борса.

Беше отправена специална покана към студентите по психология за включване в категорията „асоциирано членство” към Дружеството но психолозите на все още неприключили своето образование бъдещи колеги.

Управителен съвет на ДПРБ