В изпълнение на стратегията на Дружеството на психолозите в Република България, приета на Общото събрание – 18.10.2021 г., Управителният съвет стартира поредица от срещи с университетски преподаватели, практикуващи психолози и студенти по психология в цялата страна.
Тема на срещите:
„Регулацията на професионалната дейност на психолозите, заложена в Устава на ДПРБ“.

На 25.10.2021 г. в платформата Zoom се състоя съвместно заседание на представители на Пловдивската психологическа общност с членове на Управителния съвет на Дружеството на психолозите, на което бяха представени новите моменти, залегнали в Устава.

Бяха съобщени планираните конкретни действия по внедряването на Секционната организация в работата на всяка отделна Секция на Дружеството и сроковете за това:

Участниците в срещата поставиха своите въпроси и изразиха одобрение към формата на срещите за постигане общо разбиране по организацията на работата в Дружеството.

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРЕЩАТА