В изпълнение на стратегията на Дружеството на психолозите в Република България, приета на Общото събрание – 18.10.2021 г., Управителният съвет, съвместно с Регионалните клонове и Висшите учебни заведения по места  стартира поредица от срещи с университетски преподаватели, практикуващи психолози и студенти по психология в цялата страна.

Тема на срещите е „Регулацията на професионалната дейност на психолозите, заложена в Устава на ДПРБ“.

Среща на психолози от Благоевград с УС на ДПРБ

На 01.11.2021 г. в платформата Zoom се състоя съвместно заседание на представители на Благоевградската психологическа общност с членове на Управителния съвет на Дружеството на психолозите, на което бяха представени новите моменти, залегнали в Устава:

ВИЖТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА СРЕЩАТА В PowerPoint ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Участниците поставиха следните въпроси, свързани с регулацията на организацията на дейността в Дружеството:

Въпроси и отговори:

1. Няма ли опасност от конфликт на интереси, ако някой членува и в друго психологическо дружество?

Няма опасност от конфликт на интересите, ако това е друго психологическо сдружение. Напротив нашата политика е на сближаване с всички психологически общности в името на съвместните усилия за принос към общественото благосъстояние.

2. В кои градове в България има Регионални клонове?

Регионални клонове са напълно изградени в: Благоевград, Бургас, Варна + Добрич, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора. След окончателното изграждане на Секциите, техните функции ще бъдат обект на специално внимание и функционално уплътняване на дейността им.

3. Защо кампанията за прием в секциите е само един месец? Някои може да изчаква квалификация, документи, да не е готов с избора си.

Кампанията за прием в Секциите е един месец само в качеството ѝ на кампания. След 15 декември приемът в Секциите ще е перманентен.

Отзиви: Бяхте напълно полезни! Благодаря за подробното изясняване! Приятен ден.