На 14.06.2022 г. в град Стара Загора – хотел Верея,  зала 3, се състоя среща на психологическата общност от града с УС на Дружеството на психолозите. Присъстваха 18 участници, заети в различни сфери на психологическата дейност.

УС, в лицето на Председателя и Зам. председателя на Дружеството, представиха част от работата и постиженията на ДПРБ за последните години: EuroPsy-сертификацията, идеите на Закона за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите, практиката под супервизия, интервизията между членовете на съсловната организация, пътищата за внасяне на високи стандарти в дейността на психолозите.

Участниците споделиха свои успехи за работа си през периода от 2005 г. до момента за издигане професионалното равнище на психологическата общност в Стара Загора. Представиха своите проблеми, свързани с организацията на работата в училищата, споделиха виждания за политиката на Здравната каса, своята представа за регулацията на професията, липсата на грижа за психичното здраве на психолозите в училище, личните си преживявания и събития. Дадоха израз на очакванията си към УС и ДПРБ

Беше взето решение от септември 2022 г. да продължат ежемесечните срещи за интервизия на психолозите в града, както и срещите с УС на ДПБ за изясняване на позициите и издигане равнището на взаимно разбиране и съвместна работа. Зам. председателят на Дружеството пое ангажимент да участва активно в работата на местния клон на ДПРБ.

Съобщение на УС на ДПРБ