По инициатива на социална група „Национална мрежа за създаване на закон за психолозите” на 24 юни 2021 се състоя среща на психолози от „Националната мрежа”, Регионален клон Бургас и Бургаски свободен университет с членове на Управителния съвет на ДПРБ. Домакин на срещата, която премина в дух на сътрудничество и взаимно разбирателство, беше Бургаски свободен университет.

Тема на срещата: „Какво Дружеството на психолозите може да направи за вас? Проектозаконът и неговите специфики! Какво законът трябва да регулира?

Въведение:

Законът представлява съвременна демократична форма на регулация качеството на психологическите услуги не чрез рестрикции, а чрез информация и прозрачност за квалификацията на психолозите, потвърдена от Секционната комисия, Стандартите и Регистъра.

Законът като регулативен документ, опора за авторитета на всеки добросъвестен специалист пред пациенти, клиенти, обществото като цяло.

Истинският контрол и селекция са предоставени на работодателя, който избира на кой специалист, избран от Регистъра, да гласува доверие и да възложи отговорности.

Засегнати въпроси:

  1. Защо е нужно, след като е дипломиран като психолог от акредитирано висше учебно заведение, квалификацията на специалиста да трябва да се потвърждава от Дружеството на психолозите?
  2. Как законът се справя с неравенството между подготовката на бакалаври и магистри?
  3. Защо не Държавата, а Дружеството да регулира тези механизми на работа на психолозите?
  4. Какво казва законът за правото на хората с ТЕЛК да изпълняват своята професия?
  5. Защо е необходимо задължително да има застраховки за психолозите?
  6. Защо, според закона, глобите при наказания отиват в Дружеството на психолозите, а не в бюджета на Държавата?

ВИЖТЕ ОТГОВОРИТЕ НА СТРАНИЦАТА НА БУРГАС