В продължение на конгресната програма на IX Конгрес по психология 2020 г. за всички участници в събитието се организират следните уебинари от фондация „Хестия“:

– На 27. 11. 2020 г. от 18:00 уебинар на тема: Ролята на стандартизираните личностни тестове за самооценка в образователното и кариерното ориентиране на младите хора. (Времетраене 1 ч.)

По време на събитието ще бъдат представени най-новите инструменти за кариерно и образователно ориентиране на ученици и кандидат-студенти на фондацията. Ще бъдат демонстрирани и платформите, чрез които могат да се използват. Уебинарът е особено подходящ за училищни психолози, както и за кариерни и образователни консултанти.

Лектор: Мартина Тонева – кариерен консултант.

– На 04. 12. 2020 от 18:00 уебинар на тема: Стандартизираните психологически тестове като инструмент за навременно идентифициране на клинични рискове и планиране на терапия при деца и възрастни. (Времетраене 1 ч.)

В него ще можете да се запознаете с инструментите за оценка на деца и възрастни, както и да научите повече за актуални проекти в областта на стандартизирането и адаптирането на тестове. Уебинарът е подходящ за всички специалисти.

Лектори: Диана Боянова – д-р по психология, главен психометрик и Ирена Петкова – психолог.

Необходимо е участниците да се регистрират, за да им бъде изпратен линк за желания уебинар. Не се изисква такса-участие. Линкът  към формата за регистрация е: https://share.hsforms.com/1zYvT1YioQLOKTwGg7FHEOA18ib3

Тел.: 02 43 73 186 и 0879 85 03 73