„Основи на психоаналитичната практика с възрастни и деца“

съвместна инициатива на СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  и ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“, Център за възстановяване, консултиране и психотерапия набира студенти за учебната 2007-2008 година.

Срок за подаване на документи: 10 октомври.

Програмата е предназначена за лица, завършили бакалавърска и/или магистърска стeпeн по  психология, социална работа, педагогика, хуманитаристика, социология, философия, медицина и др.
Продължителността на програмата е двугодишна (4 семестъра).

Основни цели и задачи, които си поставяме с тази програма са:

·       Въвежда базисни теоретични знания по психоаналитична психотерапия
·       Дава възможност за практикуване на психоаналитична психотерапия под супервизия
·       Дава основни знания и умения за овладяване на психоаналитичната техника, за разбиране и оценка на вътрешната динамика и личностовата организация при пациента, изграждане на формулировка по случай; водене на интервенции, психоаналитична практика и психотерапия
·       Участие във всички регулярни, клинични семинари във Фондация „Асоциация Анимус“
·       Възможност за допълнително участие в интензивни клинико-теоретични семинари с опитни психоаналитици и детски психотерапевти от Англия, Франция и Холандия

Приемът в програмата се извършва на базата на: 1. заявка за кандидатстване, 2. професионална автобиография и 3. интервю.

Допълнителни въпроси могат да бъдат задавани по електронна поща, на адрес animus@animusassociation.org , и на тел. 02 / 983 53 05, 983 52 05