Секционната комисия на Секция: „Социална, политическа и етно-психология“ кани своите членове, както и външни участници за присъединяване към XIII Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки:

Департамент „Психология“ на Институт за изследване на населението и човека при Българска академия на науките има удоволствието да Ви покани на XIII Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки на тема „Пътища към устойчивото развитие: подходи и приноси на социалните науки“, която ще се проведе на 25-27 май 2022 г. в гр. София в хибридна форма.

Школата е отворена за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки като психология, демография, социология, антропология, политология, икономика и управление, комуникации и медийни изследвания, социално-икономическа география, социална работа и други социални науки.

Програмата включва три пленарни лекции върху актуални теми в областта на социалните науки и тематични секции с научни съобщения. Научните съобщения могат да представят преглед на литературата или резултати от проведени научни изследвания. Представените пълни текстове на докладите ще бъдат рецензирани и получилите положителна рецензия доклади ще бъдат публикувани в Том 3 на „СБОРНИК ДОКЛАДИ на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки“ – ISSN: 2683-0868 (Online), ID № 3900 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Такси правоучастие (валидни за участие в присъствена или в дистанционна форма):

  Участие с научно съобщение и публикуване на доклад: 60 лв.
  Участие като слушател: 20 лв.

 

ВАЖНИ ДАТИ
  Подаване на заявки за участие в Школата: до 18 март 2022 г.
  Получаване на потвърждение за приемане на резюмето и програма на Школата: до 15 април 2022 г.
  Заплащане на такса правоучастие: до 10 май 2022 г.
  Изпращане на пълния текст на докладите: до 15 юли 2022 г.

 

Директор на Школата
доц. д-р Анна Александрова-Караманова
Департамент „Психология“
Институт за изследване на населението и човека – БАН

www.iphs.eu