Председател: Доц. д-р Камелия Дончева Ханчева

Доцент по психология на развитието в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, психотерапевт и изследовател. Завършила е Софийски университет с магистратури по „Психология на развитието, образованието и културата“, „Клинична и консултативна психология“. Има психотерапевтични квалификации по Психодрама, Фамилна и брачна терапия. Доктор по психология и лектор в Софийски университет, Нов български университет, Международен психоаналитичен университет – Берлин. Изследователските й интереси са в областта на психичното развитие, отношенческата психоанализа, ментализиране и привързаност, травми в развитието и трансгенерационно предаване на модели.
hancheva@yahoo.com

Секретар: Ваня Пламенова Рачева

Психолог – магистър по „Детско–юношеска и училищна психология“, СУ „Св. Климент Охридски“ и „Клинична психология – Психоаналитична перспектива“, НБУ. От 2007 г. активно работи с деца със специални образователни потребности и техните семейства, а от 2014 е част от екипа към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град. Интересите ѝ са в областта на психичното развитие, ранно детско развитие, травми в развитието, психология на играта, ранна интервенция при новородени и бебета до 3-годишна възраст. Хоноруван асистент към магистърска програма по „Детско–юношеска и училищна психология“, СУ „Св. Климент Охридски“ (от 2013 г.).
vanq.ratcheva@gmail.com

СЕКЦИОННА КОМИСИЯ:

1) Доц. Камелия Ханчева – Председател
2) Проф. Пламен Калчев
3) Проф. Мария Трифонова
4) Проф. Йоана Янкулова
5) Доц. Милена Мутафчиева
6) д-р Светла Стайкова
7) Ваня Рачева – Секретар
8) д-р Станислав Пандин

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯ „ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО”

На 27. 05. 2021 г., от 14:30 ч. в зала в Парк-хотел „Витоша” се проведе съвместно заседание на Секция Психология на развитието и УС на ДПРБ.

… Изяснени се, че принадлежността към Секцията добавя към личния профил на психолога-кандидат за позицията „училищен психолог” още един аргумент, още едно, колективно подкрепено от професионалната Секция на съсловната организация, доказателство за качеството на квалификацията му и още един документ в полза на назначаването му…

ЦЕЛИЯТ ПРОТОКОЛ:

ЧЛЕНСТВО В СЕКЦИЯ „ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО“

За членство в Секция „Психология на развитието и образованието“ могат да кандидатстват само редовни членове на Дружеството на психолозите в Република България, които отговарят на стандартите за членство в Секцията. Кандидатите подават Заявление за регистрация (при първоначално включване в Секцията)/пререгистрация (след изтичане на 5-годишен период), придружено с указаните в него документи.

Заявления за членство и предоставените документи се изпращат сканирани по е-поща на адрес на Председателя на Секцията, публикуван на сайта на Дружеството (http://psychology-bg.org – Структури – Секции – Секция Психология на развитието и образованието).

Спазване на поетите ангажименти, декларирани в Заявлението за прием, Секционните стандарти, Етичния кодекс и Устава е неотменно задължение на всеки член на Секцията.

Кратка справка за секция: Психология на развитието и образованието

На 16. 06. 2020 г. от 17 ч. се проведе събрание за учредяване на Секция по Психология на развитието и образованието към ДПРБ. Информацията предварително беше широко разгласена през професионалните листи с контакти и чрез Форума на Дружеството до неговите членове.

Място: Срещата се състоя във виртуална платформа Zoom.

Участници (по азбучен ред): Анета Атанасова, Анна Александрова-Караманова, Валентина Долмова, Ваня Николова, Ваня Рачева, Весела Кръстева-Симеонова, Веселина Неделчева, Даниел Босилков, Емануела Паунова-Маркова, Жулиета Темникова, Илияна Кираджиева, Йорданка Какалова, Камелия Ханчева, Катерина Занкова, Катерина Стоянова, Кристина Българанова, Людмила Цветкова, Мария Петрова, Марина Кларксън (Грозданова), Милена Мутафчиева, Михаела Барокова, Михаела Христова, Надя Иванова, Надя Колчева, Петя Димитрова, Петя Йорданова, Пламен Калчев, Преслава Биковска, Радосвета, Радослава Баева, Росица Николова, Сава Джонев, Светла Стайкова, Светлина Колева, Светозар Димитров, Станислав Пандин

Дневен ред: Беше предложено и присъстващите приеха събранието да бъде председателствано от Пламен Калчев.

Беше дадена думата на Председателя на Дружеството да представи идеите за учредяване на секции към ДПРБ. Като ключов момент се изтъкна изработването на стандарти за професионално изпълнение и постепенното излъчване с времето на Секционни комисии.

Необходимостта от учредяването на Секция по психология на развитието и образованието (СПРО) беше аргументирана от Пламен Калчев, Милена Мутафчиева, Светла Стайкова, Камелия Ханчева. Учредяването на Секцията по психология на развитието и образованието беше прието единодушно.

За председател на Секцията, по предложение на Пламен Калчев, единодушно беше избрана Камелия Ханчева, която прие новия си ангажимент с готовност и отговорно.

За секретар на Секцията, Камелия Ханчева предложи Ваня Рачева, която получи положителния вот на всички участници.

План за действие: Бяха набелязани и обсъдени следващи стъпки:

(1) Проучване на европейската и световна практика, като основа за изработване на професионални стандарти в областта на психология на развитието;

(2) Организиране на секцията в мейлинг листа и покана на нови членове;

(3) Набелязване на следваща среща (октомври 2020 г.);

(4) Подготовка на представянето и участието в IX Национален конгрес по психология.

Членове:

Анета Атанасова,
Анна Александрова-Караманова,
Анна Мангалова,
Атанас Атанасов,
Боряна Теодосиева,
Валентина Долмова,
Ваня Николова,
Ваня Рачева,
Весела Кръстева-Симеонова,
Веселина Неделчева,
Даниел Босилков,
Диана Бакалова,
Екатерина Димитрова,
Емануела Паунова-Маркова,
Жулиета Темникова,
Илияна Кираджиева,
Йоана Янкулова,
Йорданка Какалова,
Камелия Ханчева,
Катерина Занкова,
Катерина Стоянова,
Красен Фердинандов,

Красимира Киякова,
Кристина Българанова,
Людмила Цветкова,
Мария Петрова,
Марина Кларксън (Грозданова),
Милена Мутафчиева,
Михаела Барокова,
Михаела Христова,
Надежда Иванова,
Надя Колчева,
Петя Димитрова,
Петя Йорданова,
Пламен Калчев,
Преслава Биковска,
Радосвета Вардева,
Радослава Баева,
Росица Николова,
Светла Стайкова,
Светлина Колева,
Светозар Димитров,
Станислав Пандин
Теодора Пампулова
Дафшна Пандин
Таня Илиева – асоцииран член
Ивилина Зафирова – асоцииран член