Председател: Проф. дпсн Ирина Зиновиева

Професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доктор на психологическите науки. Активности: гост-изследовател в Оксфордския университет – Нафийлд Колидж, Брюкселския свободен университет, Католическия университет в Брюксел, Института за социални и хуманитарни науки на Холандската академия на науките във Васенар и Университета „Рене Декарт“ в Париж. В продължение на пет години работи в Брюксел като консултант за Брюкселското регионално правителство по проблемите на привличането и задържането на високо квалифицирани специалисти, а също и върху повишаването на привлекателността на Брюксел за икономиката на знанието. Участва като организационен консултант и мениджър на проекти за Европейската комисия – Брюксел, Съвета на Европа – Страсбург, Юнисис Корпорейшън – Лондон, Сейвил енд Холдсуърс – Париж, централите на Уникредит Булбанк и на Българската Телекомуникационна компания в София.
Проф. Зиновиева е автор на 5 книги, от които 2 на английски език, както и на множество публикации в авторитетни международни издания. Участвала е в изследователски проекти в 17 европейски страни и САЩ.

irina.zinoviev@googlemail.com

СТАНДАРТИ – ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ

Кратка справка за Секция Обща писхология:

Членове: