Председател:

ВЪВЕДЕНИЕ – СТАНДАРТИ
СТАНДАРТИ – ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ

Кратка справка за Секция Обща писхология:

Членове: