Председател: проф. дпсн Татяна Янчева

Заместник-ректор по научната и международна дейност на Националната спортна академия.
Психолог и бивша национална състезателка от ансамбъла по художествена гимнастика – заслужил майстор на спорта.
Преподавател в катедра „Психология, педагогика и социология“ на НСА. Доктор на психологическите науки. Лектор на треньорската школа по футбол към УЕФА. Психолог на ПФК Левски (София). Психолог на националния отбор по художествена гимнастика и член на Управителния съвет на федерацията. Авторка на 7 книги и над 100 публикации.

tiancheva@prosport-bg.net

Стандарти – Спортна психология

ЧЛЕНСТВО В СЕКЦИЯ „СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ“

За членство в Секция „Спортна психология“ могат да кандидатстват само редовни членове на Дружеството на психолозите в Република България, които отговарят на стандартите за членство в Секцията. Кандидатите подават Заявление за регистрация (при първоначално включване в Секцията)/пререгистрация (след изтичане на 5-годишен период), придружено с указаните в него документи.

Заявления за членство и предоставените документи се изпращат сканирани по е-поща на адрес на Председателя на Секцията, публикуван на сайта на Дружеството (http://psychology-bg.org – Структури – Секции – Секция „Спортна психология“).

Спазване на поетите ангажименти, декларирани в Заявлението за прием, Секционните стандарти, Етичния кодекс и Устава е неотменно задължение на всеки член на Секцията!

Председател:
Проф. Татяна Янчева

Секционна комисия:
Проф. Татяна Янчева
Проф. Михайл Георгиев
Доц. Галина Домусчиева-Роглева

Секретар:
гл. ас. Евелина Савчева:

Членове:
Юлия Мутафова-Заберска
Иван Иванов
Полина Хаджидянкова
Александра Бонева
Стойчо Коджабашев

Асоциирани членове:
Христо Райков

 

Супервизия:
проф. Татяна Янчева

Кратка справка за Секция Спортна писхология:

На 14.05.2019 г. в 13.00 ч. в сградата на НСА „Васил Левски“ е проведено събрание за учредяване на секция по спортна психология към Дружеството на психолозите в Република България.

Мотивите за това са следните:

Българските спортни психолози са инициатори за създаване на Европейската федерация по спортна психология и съучредители на Световната федерация по спортна психология.

След настъпилите промени в България Дружеството по спортна психология прекрати своето съществуване, което силно затрудни нашата международна дейност. В момента не съществува легитимна структура на българските спортни психолози.

В тази връзка, с оглед легитимирането на българските спортни психолози пред международните организации, се предлага да бъде учредена секция по Спортна психология към Дружеството на психолозите в България с Председател проф. Татяна Янчева и секретар гл. ас. Евелина Савчева.

Секция Спортна психология е активно действаща секция на национално и международно равнище, на която предстои членство в Европейската асоциация по спортна психология (FEPSAC) и Международната програма за социални изследвания (ISSP).