Във връзка с реформата в структурата и функциите на Дружеството на психолозите в Република България и съгласно концепцията на „Проектозакона за дейността на психолозите” относно спецификата на стандартите за професионално изпълнение в различните психологически направления, Секция „Криминална и юридическа психология” възобновява своята дейност. Инициатори са: Доц. Неделчо Стойчев, Доц. Валери Тодоров, Доц. Емил Маджаров – прототип на бъдещата Секционна комисия…

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКЦИЯТА