Поздравления по случай Световния ден на психичното здраве – 10 Октомври!

Световната здравна организация призовава: „Психичното здраве да се третира наравно с физическото здраве!” и обявява 10 октомври всяка година за Световен ден на психичното здраве.

В обръщението си към националните и местните правителства – 2022 г. се призовава: „… да дадат приоритет на намаляването на факторите, за които е известно, че представляват риск за психичното здраве, като подобрят онези, за които е известно, че го защитават, и създадат условията, необходими на хората за постигане на благоденствие!”.

Тази година девизът, под който преминава Световният ден на психичното здраве, е:

„Да направим психичното здраве и благополучието за всички световен приоритет!“.

Като се присъединяваме към тази благородна мисия, пожелаваме на българските психолози здраве, твърдост и вдъхновение за постигането ѝ!

Пожелаваме си да изградим една консолидирана, авторитетна и влиятелна организация, която да настрои както междуличностните, така и обществените отношения в съзвучие с тази идея, която никое общество и никоя цивилизация до днес не са успели да постигнат.

Нека бъдем първи!

Ролята на приятелството в психочното здраве!

Управителен съвет на ДПРБ