Уважаеми колеги,

Изпращаме една трудна за всички нас 2020 година с надеждата и пожеланието за по-добра 2021. Но я изпращаме с гордост и самочувствие, защото не се огънахме, там където много по-големи от нас отстъпиха. За Дружеството на психолозите 2020 г. беше година на мобилизация и напредък:

Благодарим на тези, които безвъзмездно се притекоха на помощ на травмираното от пандемичния шок общество!

Благодарим на тези, които оползотвориха дългия карантинен период за доизграждане организационната структура и регулацията на Дружеството!

Благодарим на тези, които с участието си допринесоха за успеха на IX Международен конгрес по психология!
Това ще се помни!…

Не се съмняваме, че тези всеотдайни хора ще продължат да работят в името на своята мисия за благото на другите. Социалната заявка към психологията и психолозите става все по-осезаема и неудържима. Сега е моментът психологията да заеме своето място в подкрепа на психичното здраве на хората и в обществената регулация. Сега е моментът обществото да отговори адекватно, като даде своя принос за това.

През 2021 г. пред Дружеството на психолозите стоят две важни задачи: приемането на Закон за психологическата дейност и внедряването на Euro Psy сертификат за гарантиране свободното движение на психолозите в Европейската общност.

Пожелаваме на всички български психолози и техните семейства, на всички членове и приятели на Дружеството на психолозите здраве, висок дух и дръзновение, за да постигнем тези високи цели заедно!

Светла Коледа и Честита Нова Година!

Управителен съвет на ДПРБ.