Сборникът с резюметата от IX Международен конгрес по психология 2020 г. съдържа анотациите на 175 доклада, обединени в шест Секции. Текстът на всяко резюме е на български и английски език, или на руски и английски.

За да видите или изтеглите Сборника с резюметата от IX Международен конгрес по психология 2020 г. кликнете на

 СБОРНИК РЕЗЮМЕТА ОТ IX КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ