Излезе от печат
„Сборник  резюметата” от IX Международен конгрес по психология 2020 г.

1. Редовните участници в IX Международен конгрес по психология 2020 г., които желаят да получат Сборник резюметата” от IX Конгрес по психология, следва да ни предоставят по e-mail ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН,  за да им изпратим сборника по Еконт само срещу куриерска такса.

2. За желаещи да получат сборника неучастници в IX Международен конгрес по психология 2020 г., също са необходими ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН (по e-mail),  за да им изпратим сборника по Еконт на цена 20 лв. с наложен платеж и куриерска такса.

Сборникът с резюметата от IX Международен конгрес по психология 2020 г. съдържа анотациите на 175 доклада, обединени в шест Секции. Текстът на всяко резюме е на български и английски език, или на руски и английски.