Уважаеми колеги-психолози!

Първите удостоени с EuroPsy-сертификати български психолози са вече факт!

В стремежа си да достигнат високите стандарти за качество на психологическата дейност и признание на своята квалификация много студенти и вече практикуващи специалисти проявяват интерес към EuroPsy-сертификацията, поставят въпроси, искат оценки.

С цел да подпомогнем университетите, където се преподава психология, в тяхната самооценка и набелязване на цели и средства за постигането им, привеждаме основна информация за количествените (в учебни часове и кредити) и съдържателните изисквания към учебните програми на EuroPsy. Проведеният паралелен анализ на учебните програми на 7 български университета с психологически специалности показва, че разликите не са непреодолими и с известни промени в досегашните учебни разписания и навременно планиране, в рамките на една година разликите с EuroPsy могат да бъдат заличени.

Привеждаме стандартите за обучение в бакалавърска и в магистърска степен, за да улесним ориентацията и самооценката ви.

При необходимост можете да поставяте въпроси по имейл – office@psychology-bg.org – и на телефон 0887 426 394 (Дружество на психолозите).

Ако имате нужда от указания на място, използвайте горния имейл и телефон. Ще сме при вас незабавно и напълно безвъзмездно.

ИЗИСКВАНИЯ НА EuroPsy КЪМ УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ

 

 От името на УС на ДПРБ
Проф. С. Джонев
Председател