Избор на Управителен съвет на ДПРБ:

1. проф. д.пс.н. Сава Петков Джонев (председател)

2. проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева

3. Стою Стоянов Недин

4. доц. д-р Росица Христова Георгиева

5. проф. д.пс.н Соня Методиева Карабельова

6. проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова

7. Тотьо Стефанов Боев

 

Избор на Ревизионна комисия:

1. Петя Петрова

2. Рени Велчева

3. Сирма Бойкова

 

Избор на Етична комисия:

1. Румен Бостанджиев

2. Емилия Алексиева

3. Людмила Андреева

4. Светлина Колева

5. Свилен Лапаков

 

Избор на Редколегия на Българско списание по психология:

1. Йоланда Зографова

2. Пламен Калчев

3. Емилия Алексиева

4. Валери Стоянов

5. Енчо Герганов

6. Георги Карастоянов

7. Татяна Янчева

8. Ергюл Таир

9. Калин Гайдаров

10. Маргарита Бакрачева

11. Росица Георгиева