Координатор: Надя Трендафилoва
n_trendafilovabg@yahoo.com

Членове:

Елена Неделчева Ангелова
Петър Василев Вълков
Николина Димова Георгиева
ДобромирСветославов Димитров
Деница Славеева Каменова
Жанета Неделчева Колева
Димка Кънева Косева
Красимира Райчева Лазарова
Милен Ангелов Минев
Радост Николаева Овагимян
Петя Петкова Петкова
Славена Златева Попова
Митко Димитров Шошев
Севил Вахид