Координатор: д-р Надя Трендафилoва

Образование: медицина, психология, здравен мениджмънт.
Заемани длъжности:
– лекар ординатор инфекционист в МБАЛ АД „Стоян Киркович”, Стара Загора;
– психолог в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Стара Загора;
– директор на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Стара Загора;
– вещо лице по психология към съда и прокуратурата, Стара Загора;
– хоноруван преподавател по социални дейности в Тракийски университет, Стара Загора;
– обучител на служители в социалните услуги по психология и здравни грижи към Besttravel , София и „Институт за съвременна психология” ЕООД, Стара Загора

n_trendafilovabg@yahoo.com

 

Членове:

Елена Неделчева Ангелова
Петър Василев Вълков
Николина Димова Георгиева
ДобромирСветославов Димитров
Деница Славеева Каменова
Жанета Неделчева Колева
Димка Кънева Косева
Красимира Райчева Лазарова
Милен Ангелов Минев
Радост Николаева Овагимян
Петя Петкова Петкова
Славена Златева Попова
Митко Димитров Шошев
Севил Вахид