Координатор: Теодора Пампулова

Теодора Пампулова – детски психолог. Бакалавърска степен по „Психология“ и Магистърски степени по „Консултативна психология“ и „Социална медиация и комуникация“.  Работи като педагогически съветник в пловдивска гимназия.  Опит при работата с деца с поведенчески и емоционални проблеми, с проблеми в развитието, с хиперактивност, с дефицит на вниманието, с аутизъм и лека умствена изостаналост и т. н.

От 2015 година е сертифициран от Министерство на правосъдието медиатор.
Автор е на статии за ранно и детско развитие и на две книги – „Наръчник за справяне с чудовища, динозаври и други страшни неща“ и „Детската градина-щастливо място“. Обучител и лектор е на семинари за родители и специалисти. През 2018 г. е и ментор на студенти по Проект „Студентски практики“.

Facebook : https://www.facebook.com/detskipsihologTeodoraPampulova
Блог: https://teodorapampulova.blogspot.bg
Teodora_pampulova@abv.bg
Тел. 0879586268

Членове:

Редовни членове:
Аксенова, Валерия Александровна
Ангелова, Димитрина Валериева
Арабаджиев, Минко Тодоров
Атанасова, Елисавета Димитрова
Богданов, Димитър Емилов
Бялкова, Карина Антонова
Винчева, Нели Димитрова
Владимирова, Мария Валентинова
Георгиева, Петя Георгиева
Гърмидолов, Георги Боянов
Дандовска, Ивелина Минчева
Димитрова, Боряна Атанасова
Епитропова, Елка
Зафирова, Десислава Райчева
Захариева, Анастасия Захариева
Йорданова, Йоана Димитрова
Костова, Иванка Кръстева
Марчева, Маргарита Йорданова
Масалджиева, Радка Иванова
Митова, Елица Димитрова

Мурадян, Йоана Звезделинова
Николова, Илина Петрова
Палуйкова, Фани Бойкова
Пампулова, Теодора  Запрянова
Петров, Стоян Петров
Петрова, Рая Павлинова
Петрова-Чонкова, Здравка Петрова
Славчева-Андонова, Гергана Василева
Спасова, Даниела Йонкова
Стойчева-Кривицки, Петя Кръстева
Танчев , Георги Крумов
Тарони, Роберто
Татарова, Марина Бориславова
Тилов, Борис Георгиев
Тимова, Елена Ангелова
Тухлева, Петя Дамянова
Чанева, Евелина Лъчезарова
Червенакова, Даниела Трифонова
Янчелова, Иванка Генова

Асоциирани членове:
Паскалев, Христо Атанасов
Топалов, Петър Иванов

Кратка справка за клон ЦЕНТРАЛНА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ:

Психолози от Южна България се събраха на работна среща в Пловдив

На 12.02.2017г. над 150 психолози, психотерапевти, социални работници, педагогически съветници, училищни психолози и студенти по психология взеха участие в най-големия по рода си семинар в Пловдив. Дружеството на психолозите в България и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ събраха на едно място практикуващи специалисти и изучаващи психология студенти от Пловдив и Южна България.

Основен водещ на работната среща бе д-р Пламен Димитров – председател на УС на ДПБ. Психолозите се запознаха с актуалните международни и национални стандарти, и практики, обсъдиха въпроси свързани с управлението и развитието на професионалната си практика, обмениха опит и координати, и получиха методически указания в основни сфери от професионалната практика на психолога.

На срещата бе коментирана и необходимостта от правила за регулация на професията, а също бе разгледан Проект за устройството, организацията и дейността на съсловната организация на психолозите и условията за упражняване на професионална психологическа дейност и отговорността за нарушаване на професионалната етика.

Повдигнат бе и въпросът за закон, регламентиращ професията „Психолог“, какъвто има в страните от ЕС, но какъвто в България за момента няма. Бе предложено създаване на Камара на психолозите, която да има своя структура и да следи за спазването на правата както на практикуващите психолози и психотерапевти, така и на техните клиенти.

Линк към събитието: https://www.marica.bg/balgariq/psiholozi-iskat-qsni-pravila-za-rabota

Регионална среща на психолозите се проведе в Пловдив

На проведената в Пловдив на 24.02.2018г. на Регионална среща-дискусия Дружеството на психолозите в България запозна действащите психолози, терапевти и студенти с предстоящите дейности и инициативи на Дружеството. Регионалната среща мина под надслов “Българските психолози за Европейско развитие на професията в България.“

Участие в нея взеха д-р Пламен Димитров – председател на ДПБ, Стою Недин – член на управителния съвет, регионалният координатор за града Теодора Пампулова, Националният координатор на Младежката секция Краси Гешева, координаторът на Младежката секция на ДПБ за гр. Пловдив и студент по психология в първи курс Георги Зимбилев. Д-р Димитров отбеляза стабилното пловдивско присъствие в Дружеството и това, че под тепетата е създаден първият клон в страната.

Към момента в страната ни няма действащ закон, който да регламентира дейностите и отговорностите на специалистите психолози и психотерапевти, които имат частна практика. Няма законово регламентирани и минималните образователни изисквания за тези професията, което означава, че достъп до пазара на психологическата помощ и подкрепа имат всички завършили някакъв курс по психология, неспециалисти завършили магистърска степен по психология и такива без никакво психологическо образование. Съгласно Европейските стандарти на EFPA (EuroPsy Certificate of Psychology) минималните квалификационни условия за първоначално придобиване на професионална правоспособност като психолог са пет години академична подготовка по психология във ВУЗ (бакалавър по психология+магистър по психология) и една година документално доказуема практика като психолог под професионална супервизия.

Няма и орган, който да извършва проверки на адекватността и качеството на предлаганите психологически услуги. Към настоящия момент професията „Психолог“ е вписана в Националната квалификация на професиите и длъжностите, но са предприети действия за регламентирането и на различните видове психолози – клиничен психолог, детски психолог и т.н.

Линк към събитието: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Regionalna-sreshta-na-psiholozite-se-provede-v-Plovdiv-782239