Координатор: доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

1982г. – магистър по психология – СУ „Климент Охридски”
2014 – доктор по възрастова и педагогическа психология – ВТУ
2017 – доцент по психология – ВТУ
Преподавател по обща, възрастова и педагогическа психология, диференциална психология, психология на общуването и психология на детската игра във ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Педагогически колеж Плевен
Психолог в Клиничен институт за репродуктивна медицина – Плевен

a_rangelova@mail.bg
Тел.: 0887 199 844

Кратка справка за клон ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Година на учредяване – 2009

Дейност:

2010 г. – по решение на членовете на клона на дружеството е направено дарение на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен – психологическа литература.

Периодични срещи, на които се обсъждат теми, произтичащи от практиката на членовете на Дружеството и възможности за организиране на дискусии по актуални теми, в които да се разшири кръгът на участниците.

Членове:

Бирали, Бирали Мюмюн
Димитрова, Биляна Димитрова
Желязкова, Радославка Стефанова
Илиева, Катя Наскова
Йотова, Ивелина Иванова
Конова, Боряна Людмилова
Кръстева, Даниела Георгиева
Михайлова, Станислава Николаева
Михова,  Елисавета Тодорова

Мончева, Снежка Лунгова
Петрова, Анета Добрева
Петрова, Женя Любомирова
Първанова, Елена Иванова
Рангелова, Анелия Спасова
Рачовска, Милена Венциславова
Стайкова, Цветелина
Тодоров, Йордан Иванов
Цветкова, Силвия Борисова
Чоканова, Красимира Францова
Янчев, Бойко Димитров