Координатор: доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

1982г. – магистър по психология – СУ „Климент Охридски”
2014 – доктор по възрастова и педагогическа психология – ВТУ
2017 – доцент по психология – ВТУ
Преподавател по обща, възрастова и педагогическа психология, диференциална психология, психология на общуването и психология на детската игра във ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Педагогически колеж Плевен
Психолог в Клиничен институт за репродуктивна медицина – Плевен

a_rangelova@mail.bg
Тел.: 0887 199 844

Кратка справка за клон ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Година на учредяване – 2009

Дейност:

2010 г. – по решение на членовете на клона на дружеството е направено дарение на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен – психологическа литература.

Периодични срещи, на които се обсъждат теми, произтичащи от практиката на членовете на Дружеството и възможности за организиране на дискусии по актуални теми, в които да се разшири кръгът на участниците.

Членове:

Адамов, Красимир  Любомиров
Бунева,  Бистра Валентинова
Делчева, Милена  Евстатиева
Ефтимова,  Ани Стефанова
Иванов, Георги Олегов
Илиев, Илиян Валентинов
Илиева, Катя Наскова
Конова, Боряна Людмилова
Кръстев, Александър Василев

Михова, Елисавета Тодорова
Мончева, Снежка Лунгова
Петкова, Гергана Литкова
Петрова, Анета Добрева
Петрова, Женя Любомирова
Рангелова, Анелия Спасова
Цветкова Клементина Борисова
Чоканова Красимира Францова
Янчев Бойко Димитров