Координатор: Анелия Димитрова

Анелия Димитрова завършва магистратура през 2014г. Към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Към настоящият момент работи под супервизия на д-р Петър Василев в когнитивно-поведенческата школа – ниво консултант. От 2015г до сега работи в медицински център като консултант, също и с Районен съд – Враца, Психиатричен ТЕЛК – Враца. Има опит в клиничната област с работата си в ЦПЗ – гр. Враца и с работата си до настоящото си естество на дейност. Развива се изцяло в когнитивно-поведенческата школа и схема на терапията.

anelia_dimitrovasl@abv.bg
тел: 0897282316

Кратка справка за клон СЕВЕРОЗАПАД:

Учредяване – 2018 г.

Участие в съвместна среща на Координаторите на Клонове и членовете на Управителния съвет на 09. 11. 2019 г. по проблемите на координацията на дейността на психолозите по места:

 1. Разяснения за Проектозакона и обсъждането му (качен в сайта на Дружеството на психолозите в Република България);
 2. Актуална документация за работа на Координаторите на Клонове;
  • Устав;
  • Етичен кодекс;
  • Правилник за вписване в Регистъра;
  • Проектозакон;
   (качени сайта на Дружеството на психолозите в Република България)
 1. Българско списание по психология и функции на Координаторите на Клонове:
  • Набиране на статии;
  • Изисквания към материалите;
   (качени сайта на Дружеството на психолозите в Република България)
  • Перспективи и цели пред списанието.
 1. Обновяване на Регионалните активи.
 2. Новият E-mail форум на Дружеството:
 3. Предстоящия IX Конгрес 2020 г. по психология.
 4. Предстоящо Общо събрание 01. 2019 г.
 5. Проблеми и предложения.
 6. Други…

Предстоящи събития: участие в IX Международен конгрес по психология ноември 2020 г.

Членове:

.

Анелия Димитрова- Враца
Ваня Димитрова-Враца
Иван Стрижлев- Враца
Петя Иванова -Враца
Цветана Иванова-Враца
Румен Петков -Враца
Силвия Цветкова-Враца
Елеонора Планинец – Лом
Цветелина Димитрова – Видин

.