Координатор: Доц. Милена Емолова Моцинова-Бръчкова

Висше образование: Дефектология с придобита квалификация Дефектолог-логопед, Психология, квалификация по Клинична и консултативна психология, доктор по Педагогическа и възрастова психология.
Доцент по Педагогическа и възрастова психология.
Преподавател, Философски факултет, катедра „Психология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Ръководител Катедра „Психология“.
Друг опит: средно образование с математическа насоченост специалност Оператор-програмист на ЕИМ; СОУ за деца с нарушен слух – гр. София, Възпитател, Учител; Учител по психология и училищен психолог; ДМСГД – гр. Дебелец и Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново.

brachkova@gbg.bg

Кратка справка за клон ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Протокол от проведено учредително събрание на клон Велико Търново
към Дружеството на психолозите в Република България
 

Днес, 15.05.2020 г. в гр. Велико Търново се проведе учредително събрание на Клон Велико Търново на Дружеството на психолозите в Република България.

На събранието присъстваха:

  1. Доц. д-р Милена Емилова Моцинова – Бръчкова – преподавател в катедра „Психология“, Философски факултет на ВТУ
  2. Доц. д-р ПресиянСветозаров Бургов – преподавател в катедра „Психология“, Философски факултет на ВТУ
  3. Ас. д-р Доротея Росенова Дунева – преподавател в катедра „Психология“, Философски факултет на ВТУ
  4. Симона Бориславова Трифонова – докторант попсихология, ВТУ
  5. Стела Кънчева Серафимова – психолог към ДПБ – с. Церова кория, магистърска програма „Приложна психология“ към ВТУ

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на ДПРБ учредителното събрание избра за  Координатор на Регионалния клон – Велико Търново доц. д-р Милена Моцинова-Бръчкова, за секретар доц. д-р Пресиян Светозаров Бургов.

Определи като територия на действието си гр. Велико Търново и Великотърновска община. Определи за  седалище на Регионалния клон на ДРУЖЕСТВОТО  гр. Велико Търново и предлага на Управителния съвет и Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО да утвърдят с официално решение създаването на Регионалния клон – Велико Търново.

15.05.2020г.                          Протоколирал: гл. ас. Доротея Дунева
гр. В. Търново                      Утвърдил: доц. д-р Милена Моцинова – Бръчкова

Великотърновски университет  „Св.Св.Кирил и  Методий” –
Катедра „Психология“
Студентски клуб по Психология „Доц. д-р Илия Стойков”
E-mail:psychology_club@abv.bg; телефон: 089 583 1137

ПОКАНА

за участие във ШЕСТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Отвътре-навън: народопсихология и глобализация“
8-9 май 2020год.

Организатори:

Катедра „Психология“ и Студентски клуб по Психология „Доц.д-р Илия Стойков“

Важни срокове:

До 05.04.2020 г.  – заявка за участие, с резюме на доклада до 250 думи на български,английски  или руски език, изпратено на e-mail адрес: psychology_club@abv.bg

До 12.04.2020 г. – обратна информация за потвърждение на участието Ви

До 30.04.2020 г. – изпращане на целия научен труд на e-mail адрес: psychology_club@abv.bgи получаване на официалната програма на посочен от Вас e-mail.

Работни езици: български, английски и руски език

ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕНЯМА!

Публикуване на докладите
Изнесените доклади и постери, оформени съгласно изискванията, ще бъдат публикувани в електронен научен сборник. Университетът запазва правото си да не публикува материали, които не отговарят на изискванията.

Важно: Докладите на участниците-студенти е задължително да бъдат написани със съдействие на научен ръководител. Заявки за участие без посочен научен ръководител няма да бъдат приети.

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Мелина Попова /председател/
GSM:089 680 5799
e-mail: melinsita@gmail.com

Намерете ни във Facebook:

https://www.facebook.com/PsychologyClubVTU/

Членове:

Бораджиева, Елена Атанасова
Велева, Олга Петкова
Марчева-Йошовска, Петя Веселинова
Минчев, Милчо Николаев
Моцинова-Бръчкова, Милена Емилова
Николова, Грета Иванова
Хаджиева, Ангелина Тодорова
Цанова, Люба Стефанова
Стефанова, Стела Димитрова