Клон Благоевград

Клон Благоевград2021-11-01T17:38:25+03:00

Координатор: Десислава Безинска-Шеинкова

Д-р Десислава Безинска-Шеинкова: бакалавърска степен по „Психология“; магистърска – „Психология на управлението“. Доктор по „Психология на труда и професионална психодиагностика“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Сертифицирана от университета в Северна Каролина с лектор Барбара Фредриксън в „Позитивна психология“. Сертифицирана в направления „Позитивна психотерапия“ и „Хипноза и хипнотерапия“. Член на Българска Асоциация по Хипноза (БАХ), от 2019 година  официално регистрирана като Шуслеров терапевт. Автор на книгата „Отровни стихове, легенди и една… Нимфея“.

Официален сайт: www.psiholog-blagoevgrad.com
desislava_bezinska@abv.bg
тел.: 0877 99 63 29

Среща на психолози от Благоевград с УС на ДПРБ

В изпълнение на стратегията на Дружеството на психолозите в Република България, приета на Общото събрание – 18.10.2021 г., Управителният съвет, съвместно с Регионалните клонове и Висшите учебни заведения по места  стартира поредица от срещи с университетски преподаватели, практикуващи психолози и студенти по психология в цялата страна.

Тема на срещите е „Регулацията на професионалната дейност на психолозите, заложена в Устава на ДПРБ“.

Среща на психолози от Благоевград с УС на ДПРБ

На 01.11.2021 г. в платформата Zoom се състоя съвместно заседание на представители на Благоевградската психологическа общност с членове на Управителния съвет на Дружеството на психолозите, на което бяха представени новите моменти, залегнали в Устава:

ВИЖТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА СРЕЩАТА В PowerPoint ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Участниците поставиха следните въпроси, свързани с регулацията на организацията на дейността в Дружеството:

Въпроси и отговори:

1. Няма ли опасност от конфликт на интереси, ако някой членува и в друго психологическо дружество?

Няма опасност от конфликт на интересите, ако това е друго психологическо сдружение. Напротив нашата политика е на сближаване с всички психологически общности в името на съвместните усилия за принос към общественото благосъстояние.

2. В кои градове в България има Регионални клонове?

Регионални клонове са напълно изградени в: Благоевград, Бургас, Варна + Добрич, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора. След окончателното изграждане на Секциите, техните функции ще бъдат обект на специално внимание и функционално уплътняване на дейността им.

3. Защо кампанията за прием в Секциите е само един месец? Някои може да изчаква квалификация, документи, да не е готов с избора си.

Кампанията за прием в Секциите е един месец само в качеството ѝ на кампания. След 15 декември приемът в Секциите ще е перманентен.

Отзиви: Бяхте напълно полезни! Благодаря за подробното изясняване! Приятен ден.

 

Кратка справка за клон ЮГОЗАПАД:

Клонът е учреден на 03.04.2018 г. (ден преди празника на психолозите) на официално събитие в ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, като на учредяването му присъстваха над 50 гости – преподаватели, студенти и практикуващи психолози от югозападна България. Официална статия – на сайта на БНР: https://www.bnr.bg/blagoevgrad/post/100954318

На 08.11.2018г. криминалният психолог Тодор Тодоров изнесе публична лекия на тема „Полиграфско изследване – технологии и иновации“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието беше организирано от Катедрата по психология към Философския факултет и Дружеството на психолозите – клон Югозападна България: https://www.swu.bg/news/08-11-2018-criminal-psychologist-todor-todorov.aspx

Среща-дискусия на тема „Професията психолог в България – тенденции и регулация“ – проведена в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Гост на срещата беше председателят на Дружеството на психолозите в България проф. Сава Джонев. Събитието, състояло се на 04.04.2019, също е отразено: https://blagoevgrad-news.com/predsedatelqt-na-druzhestvoto-na-psiholozite-v-balgariq-gostuva-v-yuzu-neofit-rilski/

Среща-дискусия на тема „Професията „Психолог“ в България, Европейски съюз – научни, академични и професионални предизвикателства и стандарти“, проведена преди учредяването на клона, с участието на д-р Пламен Димитров – 21.02.2017г.: https://www.swu.bg/news/21-02-2017-president-of-the-society-of-psychologists-in-bulgaria.aspx

Клонът има своя фейсбук страница, на която се публикуват актуални събития и новини за колегите: https://www.facebook.com/dpbsouthwest

Студентски проект „Говорилня“, в който психолози на видеозапис коментират актуални за обществото проблеми. Ето връзка към материала: https://www.youtube.com/watch?v=ewXsCi1bdQE

Намерения:

Предстои да се изяснят правата, задълженията и като цяло изискванията към координаторите.

Членове:

Ангелова, Дора
Ангелова, Наташа Вирмозелова
Асенова, Иванка Василева
Безинска-Шеинкова, Десислава
Даскалова, Даниела Йорданова
Димитрова, Ина Александрова
Иванова, Десислава Асенова
Манова, Татяна Николова
Мутафова, Мария Енчева
Пачавурова, Ива Георгиева
Станоева, Гергана Васкова
Стоянова, Николина Любенова

Go to Top