Координатор: Десислава Безинска-Шеинкова

Д-р Десислава Безинска-Шеинкова: бакалавърска степен по „Психология“; магистърска – „Психология на управлението“. Доктор по „Психология на труда и професионална психодиагностика“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Сертифицирана от университета в Северна Каролина с лектор Барбара Фредриксън в „Позитивна психология“. Сертифицирана в направления „Позитивна психотерапия“ и „Хипноза и хипнотерапия“. Член на Българска Асоциация по Хипноза (БАХ), от 2019 година  официално регистрирана като Шуслеров терапевт. Автор на книгата „Отровни стихове, легенди и една… Нимфея“.

Официален сайт: www.psiholog-blagoevgrad.com
desislava_bezinska@abv.bg
тел.: 0877 99 63 29

Кратка справка за клон ЮГОЗАПАД:

Клонът е учреден на 03.04.2018 г. (ден преди празника на психолозите) на официално събитие в ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, като на учредяването му присъстваха над 50 гости – преподаватели, студенти и практикуващи психолози от югозападна България. Официална статия – на сайта на БНР: https://www.bnr.bg/blagoevgrad/post/100954318

На 08.11.2018г. криминалният психолог Тодор Тодоров изнесе публична лекия на тема „Полиграфско изследване – технологии и иновации“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието беше организирано от Катедрата по психология към Философския факултет и Дружеството на психолозите – клон Югозападна България: https://www.swu.bg/news/08-11-2018-criminal-psychologist-todor-todorov.aspx

Среща-дискусия на тема „Професията психолог в България – тенденции и регулация“ – проведена в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Гост на срещата беше председателят на Дружеството на психолозите в България проф. Сава Джонев. Събитието, състояло се на 04.04.2019, също е отразено: https://blagoevgrad-news.com/predsedatelqt-na-druzhestvoto-na-psiholozite-v-balgariq-gostuva-v-yuzu-neofit-rilski/

Среща-дискусия на тема „Професията „Психолог“ в България, Европейски съюз – научни, академични и професионални предизвикателства и стандарти“, проведена преди учредяването на клона, с участието на д-р Пламен Димитров – 21.02.2017г.: https://www.swu.bg/news/21-02-2017-president-of-the-society-of-psychologists-in-bulgaria.aspx

Клонът има своя фейсбук страница, на която се публикуват актуални събития и новини за колегите: https://www.facebook.com/dpbsouthwest

Студентски проект „Говорилня“, в който психолози на видеозапис коментират актуални за обществото проблеми. Ето връзка към материала: https://www.youtube.com/watch?v=ewXsCi1bdQE

Намерения:

Предстои да се изяснят правата, задълженията и като цяло изискванията към координаторите.

Членове:

Ангелова, Дора
Ангелова, Наташа Вирмозелова
Асенова, Иванка Василева
Безинска-Шеинкова, Десислава
Даскалова, Даниела Йорданова
Димитрова, Ина Александрова
Иванова, Десислава Асенова
Манова, Татяна Николова
Мутафова, Мария Енчева
Пачавурова, Ива Георгиева
Станоева, Гергана Васкова
Стоянова, Николина Любенова