Дружеството на психолозите (ДПБ) обединява голям брой професионални психолози от всички сфери на психологията като наука и професионална практика, живеещи и работещи в различни части на България.

Те са обединени в Националната мрежа от Регионални клонове на ДПБ. Съгласно Устава на ДПБ, Съветът на координаторите на Регионални клонове на ДПБ е помощен консултативен орган към Управителния съвет на ДПБ.

Регионален клон ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ с център в БЛАГОЕВГРАД

Координатор: Десислава Безинска-Шеинкова

Регионален клон ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ с център в БУРГАС

Координатор: Светозар Димитров

Регионален клон СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ с център във ВАРНА

Координатори: Валери Стоянов, Сирма Бойкова

Регионален клон СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ с център във ВРАЦА

Координатор: Анелия Димитрова

Регионален клон ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ с център в ПЛЕВЕН

Координатор: Анелия Илиева

Регионален клон ЦЕНТРАЛНА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ с център в ПЛОВДИВ

Координатор: Теодора Пампулова

Регионален клон СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ с център в РУСЕ

Координатор: Татяна Жекова

Регионален клон ЮЖНА БЪЛГАРИЯ с център в СТАРА ЗАГОРА

Координатор: Надя Трендафилова

Столичният регионален клон СОФИЯ-ОБЛАСТ се координира от Централния офис на ДПБ в СОФИЯ

Ако искате да се свържете с някой от клоновете ни в страната пишете ни на адрес

office@psychology-bg.org