Разделяме се с училищния психолог Панайот Рандев

На 19 март 2021 г. почина всеотдайният и неуморен колега-психолог Панайот Рандев – член на Дружеството на Психолозите в Република България от 1987 г., ръководител на фондация Човек Плюс и Институт Ре-Генезис.

Смисълът на неговия живот, посветен на училищната психология, беше да подпомага колегите, работещи като психолози в образователната система, да бъдат полезни, ефективни и съдействащи за успешното развитие на всички в образователните общности у нас; да допринася със своята работа те да се основават на доказано най-добрите международни професионални практики и стандарти, което да гарантира високо качество на тяхната работа и резултати от най-голяма полза за обществото.

Мир на праха му!                                                    С признание и почит: Управителен съвет на ДПРБ