На 19 ноември 2020 г. почина видният български клиничен психолог и психоаналитик доц. д-р Никола Атанасов.

Доц. д-р Никола Атанасов завършва клинична психология в Хумболтовия Университет-Берлини и е един от първите българи, получили образование по тази специалност. Започва работа като клиничен психолог към Градския психиатричен диспансер. Завършва аспирантура  и защитава докторската си дисертация на тема „Психосемантична валидност на личностови въпросници“ в Института по психология към БАН. От 1990 до 2005 година е научен сътрудник в същия Институт, където през 2002 г. придобива академична степен „доцент” с хабилитационен труд – книгата „Теории за психичното развитие в психоанализата“. През 2005 г. е назначен на длъжността доцент по клинична психология към Нов Български Университет, където води курсове по клинична психология и психоанализа в бакалавърска и магистърска програма по психология. През 2009-2010 г. е директор на докторска програма по психоаналитична психотерапия към НБУ и е научен ръководител на няколко докторски дисертации. Участва активно в организацията и провеждането на различни научни форуми, в това число в няколко поредни национални конгреса по психология на Дружеството на психолозите в България.

Никола Атанасов е един от водещите представители на психоанализата в България и има огромен принос за нейното развитие. От 2009 е член на Международната психоаналитична асоциация. Учредител е и председател на Българско психоаналитично общество – 2012 г. Активен член е на Българската асоциация по психотерапия – член на управителния съвет 2003-2009 и неин председател 2006-2009 г., на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия, на Дружеството на психолозите в Република България.

Споделя своя богат професионален опит и знание, като обучава бъдещи психоаналитици. Води обучения в курсове по автогенен тренинг. Готви специалисти по психодрама към Психодрама института за Европа, по психоанализа към Психоаналитичния Институт за Източна Европа “Хан Грьон-Пракен”.

Неговият труд „Теории за психичното развитие в психоанализата“ е задълбочено изследване и значителен принос към теоретичната постановка на психоанализата в България.

От името на Дружеството на психолозите в Република България изразяваме своята дълбока почит и признателност към делото на учения и човека – доц. д-р Никола Атанасов.