Настоящият Регистър на психолозите е публикуван на сайта на Дружеството на 01.12.2022 г. и съдържа индивидуални професионални профили на редовните членове на Дружеството на психолозите в Република България.

От една страна Регистърът легитимира членството на психолозите в съсловната организация. От друга, представлява своеобразна трудова борса за професионалните психолози пред работодателите. Достатъчно е в началната страница на Регистъра с бутона „Търсене” да посочите името на психолога или категорията, която ви интересува, за да получите извадка от специалисти със съответните атрибути. Ако не излиза нищо, това е защото Регистърът все още не е докомплектуван, което с времето и информацията от членовете ще бъде преодоляно.  

Изработването на Регистъра е продължителен процес на събиране на информация, обработка, въвеждане  и публикуване и ще изисква търпение. Моля, сигнализирайте за всякакви проблем, неточности, необходими корекции, нова информация, за да бъдат отразявани своевременно.

Всеки член ще запази досегашния си регистрационен код, но модифициран. Получава 6-цифрен код: като последните цифри са старият му регистрационен номер; първата е „1” – за редовните членове; междинните цифри са нули. Така се съхранява критерият, че по-малките номера съответстват на по-ранно членство, а по-големите на по-късно.

Вие можете да запазите Вашия досегашен професионален профил непроменен, както е в момента, но можете да го прецизирате или допълните с все още неотразената за Вас информация, като попълните ново ЗАЯВЛЕНИЕ, представите необходимите документи и подпишете съдържащата се в Заявлението Декларация за съгласие, коя част от тези данни да бъде публикувана. Не разчитайте, че сте ни изпращали тази информация по-рано. Създава се нов архив, необходима е актуална информация за вас и подписана декларацията в Заявлението, че сте съгласни и кои данни за вас да бъдат публикувани.

Структурата на регистрационния профил е следната:

 1. *Фамилия, Име и Презиме
 2. *Идентификационен код
 3. Снимка (по желание)
 4. *Населено място
 5. *Език
 6. Телефон (по желание)
 7. Имейл (по желание)
 8. *Национален класификатор на професиите
 9. *Степен (образователна, научна степен, звание)
 10. Секция (съобразно принадлежността към психологическите направления в Дружеството)
 11. Специализация (документирана)
 12. Допълнителна информация

Със * са отбелязани задължителните за публикуване в Регистъра характеристики.
Останалите са препоръчителни, предвид функцията на Регистъра като Трудова борса.

За асоциираните членове структурата на регистрационния профил е опростена, като отпадат нерелевантните за техния статут категории.

Вписването в регистъра става след подаване на Заявление за членство по образец.

Кандидатите подписват Декларация, кои от предоставените от тях лични данни са съгласни да бъдат публикувани.

Имейлът и телефонът са задължителни за попълване в Заявлението, предвид контакта на Управителния съвет с членовете на Дружеството, но са по желание за публикуване в Регистъра пред широката общественост, което се удостоверява с Декларацията.

Процесът на актуализация на членството, както и приемът на нови членове е целогодишен. След 31 декември всички членове с неактуализирано членство за текущата година се заличават от Регистъра, докато не възстановят членството си за пропуснатото време.

УС на Дружеството на психолозите в Р. България

Полезна информация:
Членският внос е 40 лв. за редовните членове на ДПРБ и 20 лв. за асоциираните и за колегите в пенсионна възраст.
Банковата сметка на ДПРБ в Fibank е:
IBAN: BG83FINV91501217650399
BIC: FINVBGSF
Информацията за вашите преводи постъпва ежеседмично в Дружеството и е основата за актуализация на членството ви в него. Ако сканирате документа за превода и го изпратите на имейла на Дружеството, това ще ускори актуализацията на статута ви.