Уважаеми членове на Дружеството на психолозите!

Настоящият Регистър на психолозите в България е публикуван на сайта на Дружеството на 12. 03. 2020 г., за да улесни вашата ориентация в статута ви в момента. Официалната му актуализация за 2020 предстои на 15. 04. 2020 за всички членове, внесли членски внос до 30. 03. 2020 г.

Срокът е обвързан с внасянето на членския внос към EFPA (Европейската федерация на психологическите асоциации), на която всички ние сме редовни членове.

Процесът на актуализация на членството за 2020 г., както и приемът на нови членове е отворен и продължава перманентно.

Благодарим ви за вашето доверие и отзивчивост!

С пожелание за личен напредък и успешна съвместна работа,

УС на Дружеството на психолозите в Р. България

Вие можете да свалите оттук своето копие от годишната актуализация на Регистъра на психолозите в България.

Полезна информация:
Членският внос за 2020 г. е 40 лв. за редовните членове на ДПРБ и 20 лв. за асоциираните и за колегите в пенсионна възраст.
Банковата сметка на ДПРБ в ОББ е:
IBAN: BG75UBBS88881000117062
BIC UBBSBGSF
Информацията за вашите преводи постъпва ежеседмично в Дружеството и е основата за актуализация на членството ви в него.