Уважаеми членове на Дружеството на психолозите!

Настоящият Регистър на психолозите в България е публикуван на сайта на Дружеството на 25.07.2021 г. и съдържа данни за всички членове, актуализирали членството си до 25. 07. 2021 г.

Процесът на актуализация на членството за 2021 г., както и приемът на нови членове е целогодишен.

Благодарим ви за вашето доверие и отзивчивост!

С пожелания за здраве, спорна работа и вдъхновение!

УС на Дружеството на психолозите в Р. България

Полезна информация:
Членският внос за 2021 г. е 40 лв. за редовните членове на ДПРБ и 20 лв. за асоциираните и за колегите в пенсионна възраст.
Банковата сметка на ДПРБ в ОББ е:
IBAN: BG75UBBS88881000117062
BIC UBBSBGSF
Информацията за вашите преводи постъпва ежеседмично в Дружеството и е основата за актуализация на членството ви в него.

Вие можете да свалите оттук своето копие от годишната актуализация на Регистъра на психолозите в България.