Уважаеми членове на Дружеството на психолозите!

Настоящият Регистър на психолозите в България е публикуван официално на сайта на Дружеството на 15. 04. 2020 г. и съдържа данни за всички членове, актуализирали членството си до 30. 03. 2020 г.

Срокът за публикуване на Регистъра е обвързан с внасянето на членския внос Дружеството към EFPA (Европейската федерация на психологическите асоциации), на която всички ние сме редовни членове.

Процесът на актуализация на членството за 2020 г., както и приемът на нови членове е целогодишен.

Благодарим ви за вашето доверие и отзивчивост!

С пожелания за здраве, спорна работа и вдъхновение!

УС на Дружеството на психолозите в Р. България

Вие можете да свалите оттук своето копие от годишната актуализация на Регистъра на психолозите в България.

Полезна информация:
Членският внос за 2020 г. е 40 лв. за редовните членове на ДПРБ и 20 лв. за асоциираните и за колегите в пенсионна възраст.
Банковата сметка на ДПРБ в ОББ е:
IBAN: BG75UBBS88881000117062
BIC UBBSBGSF
Информацията за вашите преводи постъпва ежеседмично в Дружеството и е основата за актуализация на членството ви в него.