Уважаеми членове на Дружеството на психолозите!

Актуализираният регистър на психолозите в България е публикуван на сайта на Дружеството в интернет – 16. 12. 2019 г.

Честито на всички редовни членове с актуализирано членство за 2019 г.

Процесът на актуализация на членството за 2019 г., както и приемът на нови членове е отворен и продължава перманентно.

С пожелание за личен напредък и успешна съвместна работа,

УС на Дружеството на психолозите в Р. България

Свалете оттук своето копие от годишната актуализация на