Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в България,
  • от името на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България и Редколегията на Българско списание по психология искам да ви информирам, че в момента подготвяме брой 3/2007 на списанието, в който ще бъде публикувано първото издание на Публичния регистър на психолозите в България. В него ще бъдат включени професионалните профили на всички членове на дружеството предоставили актуална информация за себе си и внесли членския си внос за 2008 г.
  • Срокът за допълване и финализиране на изданието е 19 юни 2008 г.
  • Молим ви да ни изпратите до 15 юни всички допълнителни сведения и документи свързани с представянето ви в Регистъра и да внесете членския си внос за 2008 г.
  • Информация за Правилника за вписване в Регистъра и за членския внос можете да намерите в съответните рубрики на Бюлетина на Дружеството – http://PSYCHOLOGICAL.wordpress.com
  • Благодарим на тези от вас, които вече ни изпратиха актуализирана информация за себе си и заплатиха членския си внос.
Успехи и до скоро!
Пламен Димитров