Срокове при подготовката на Българско списание по психология 2021 за публикуване докладите от IX Международен конгрес по психология 2020 г.:

– До 15 януари 2021 г. – получаване текстовете на докладите по електронната поща на адреса на Дружеството – office@psychology-bg.org – и предаването им на водещите на Секциите за разпределяне за рецензиране.
– 16 януари – 15 февруари 2021 г. – рецензиране на докладите.
– 16 февруари – 28 февруари 2021 г. – довършване корекциите, препоръчани от рецензиите на спорните доклади.
– 1 март 2021 г. – 30 април 2021 г. – редакция на текстовете и подготовка на книжното тяло.
– 1 май – 15 май 2021 г. – отпечатване.